Meny Lukk

Get Marie Home – organisasjon

Vær med å støtt de frivillige organisasjoner i Sør Afrika som er ute og leter etter savnede personer. De leter etter vår Marie selv om det organiserte søket er avsluttet. Pengene vil bli brukt til å kjøpe inn utstyr til å planlegge og utføre søk etter savnede personer.

Grunnen til navnet ‘Get Marie Home’ er først og fremst målet i seg selv. Veien dit vet vi ikke noe om – bare at Marie er sporløst forsvunnet.

Organisasjonen ‘Get Marie Home’ er registret i Brønnøysund registeret. Organisasjonsnr: 920 819 257

Navn/foretaksnavn: GET MARIE HOME. Konto nummer: 1506.08.19367 (BIC: DNBANOKKXXX | IBAN-kontonummer: NO0215060819367)

Vippsnummer er 521343. ( kan bare benyttes i Norge)

Besøk / Visit https://www.gofundme.com/s769t-get-marie-home
—————————

Donate money to the volunteer organizations in South Africa who are looking for missing people. They are looking for our Marie himself and the organized search has ended. The money will be used to buy equipment to plan and perform searches for missing people.

The reason for the name ‘Get Marie Home’ is first and foremost the goal in itself.

The organization ‘Get Marie Home’ is registered in Brønnøysund register. Organization number: 920 819 257

Name / Company Name: GET MARIE HOME. Account Number: 1506.08.19367 (BIC: DNBANOKKXXX | IBAN Account Number: NO0215060819367)

Vipps number is 521343. (can only be used in Norway)

Besøk / Visit https://www.gofundme.com/s769t-get-marie-home